Regulamin – Jedyna Taka Bajka

Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

OK

Jedyna Taka Bajka

Regulamin

z dnia 1 grudnia 2019 r.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w szczególności składająca zamówienie,
 2. Sprzedawca – firma „Karolina Pilarska”, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  NIP: 739-315-40-56;
  Regon: 519591640;
  nr konta: (mBank) 79 1140 2004 0000 3102 7906 3527;
  adres e-mail: kontakt@jedynatakabajka.pl;
  adres: ul. Złota 2/78, 10-698 Olsztyn.
 3. Produkt – towar wystawiony na sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Książka personalizowana – szczególny rodzaj produktu, w postaci książki, przygotowany na zamówienie Klienta, uwzględniający jego wytyczne,
 5. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie,
 6. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem Pośrednika Płatności,
 7. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem – prowadzony przez Sprzedawcę sklep działający pod adresem jedynatakabajka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę,
 8. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego. Regulamin dostępny jest pod adresem jedynatakabajka.pl/regulamin
 9. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827),
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. Nr 121),
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.),
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 14. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

 

§2
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, dostępnego pod adresem jedynatakabajka.pl,
 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest Sprzedawca,
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów,
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktu opisanego i uwidocznionego na stronie głównej i podstronach Sklepu,
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,
 6. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień,
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem,
 8. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta,
 9. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, akceptuje dodatkowo Regulamin przy składaniu zamówienia,
 10. Jeżeli korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga podania przez Klienta jego danych osobowych lub innych informacji, Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe oraz że jest upoważniony do ich przekazywania Sprzedawcy,
 11. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem,
 12. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta. W szczególnych okolicznościach, Sprzedawca do kontaktu z Klientem może użyć numeru telefonu.
 13. Wszystkie ceny Produktów na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto i podawane są w złotych polskich,
 14. Wszystkie ceny Produktów na stronie głównej lub podstronach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta,
 15. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

§3
Usługi

Sklep internetowy świadczy następujące rodzaje i zakres usług:

 1. Zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Produktów sprzedawanych w Sklepie internetowym,
 2. Dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Produktów, w tym przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, zawarcie umowy, przebieg realizacji zamówienia oraz przebieg realizacji reklamacji,
 3. Korzystanie z formularza kontaktowego,
 4. Usługę dedykacji w ramach zawierania umów sprzedaży on-line.

 

§4
Składanie zamówienia

 1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet,
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Właściciela Sklepu. Informacje o przerwach będą podawane na stronie głównej Sklepu,
 3. Zawartość strony głównej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy,
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące czynności:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia,
  2. w przypadku Książki personalizowanej, należy przejść wszystkie kroki konfiguratora, w tym podać imię dziecka oraz opcjonalnie dodać własną dedykację,
  3. dokonać wyboru liczby zamawianych produktów,
  4. wypełnić formularz dostawy poprzez podanie danych odbiorcy zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy,
  5. wybrać opcję dostawy,
 5. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów,
 6. W przypadku dokonywania płatności Przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia,
 7. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: zamowienia@jedynatakabajka.pl.

 

§5

Formy dostawy i płatności

 1. Sprzedawca oferuje dostarczenie Produktu na terenie Polski,
 2. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. odbiór osobisty,
 3. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, w tym przypadku niezbędne jest indywidualne uzgodnienie ze Sklepem internetowym kosztów transportu oraz ich opłacenie,
 4. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie:
  1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  (mBank) 79 1140 2004 0000 3102 7906 3527
  2. przelew elektroniczny z wykorzystaniem bramki płatniczej paynow (BLIK, przelew online)
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

§6
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia, Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu,
 2. W przypadku dokonywania płatności Przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia,
 3. W przypadku dokonywania płatności Przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Pocztą e-mail, na adres zamowienia@jedynatakabajka.pl, należy wówczas wysłać potwierdzenie dokonania przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty,
 4. W przypadku dokonywania płatności Przelewem elektronicznym (paynow), czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności,
 5. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia będą automatycznie anulowane,
 6. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę,
 7. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku sytuacji niezależnych od Sprzedawcy czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail,
 8. Przed odebraniem od kuriera przesyłki zawierającej Produkt, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy,
 9. Sprzedawca nie odpowiada za błędy spowodowane przez Klienta, w szczególności podanie błędnej dedykacji lub imienia osoby, której dedykowany jest Produkt. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi. W razie wątpliwości dotyczących brakujących danych lub błędu w imieniu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Klientem.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 


§7
Produkt

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową będących w jego ofercie produktów,
 2. Opisy produktów wystawionych do sprzedaży dostępne są na stronie głównej i podstronach Sklepu,
 3. Szczególnym rodzajem produktu jest książka personalizowana. Produkt ten posiada indywidualne cechy odpowiadające preferencjom Klienta i jest drukowany na zamówienie.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przygotować zamówione produkty z najwyższą starannością i dbałością o końcowy efekt estetyczny. Kolory na monitorze mogą nie być identyczne z tymi na wydruku. Jest to zjawisko naturalne wynikające z różnych procesów otrzymywania kolorów na ekranie monitora i podczas wydruku cyfrowego.

 

§8
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach Konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania zamówionej rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. W przypadku zakupu książki personalizowanej, nie przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, gdyż zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§9
Rękojmia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia),
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient ma prawo wysłać zawiadomienie o stwierdzonej wadzie na adres e-mail: reklamacje@jedynatakabajka.pl. Klient ma prawo sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać roszczenie,
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni,
 5. Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2,
 6. Klient odsyłający reklamowany Produkt do Sprzedawcy powinien załączyć oświadczenie zawierające następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, datę nabycia Produktu, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: reklamacje@jedynatakabajka.pl,

 


§10
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Reklamacje dotyczące samego funkcjonowania Sklepu internetowego można składać drogą elektroniczną pod adresem reklamacje@jedynatakabajka.pl lub drogą listową na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2,
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

 

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu,
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 


§12
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Sklepie internetowym

 1. Sprzedawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej,
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Sprzedawcy, chyba że w Sklepie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej,
 3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach zawartości Sklepu internetowego, w szczególności tekstu oraz ilustracji zawartych w wystawionych do sprzedaży książkach, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w Ustawie o prawie autorskim.

 


§13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży,
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie,
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu,
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 

Top